Tư vấn thủ tục mua xe

Làm hợp đồng mua bán xe cũ

Sau khi xem xét kỹ tình trạng xe, giấy tờ xe và thỏa thuận được giá cả, khách hàng có thể lấy xe bằng một trong các hình thức:

Đặt cọc trước một số tiền nhỏ để giữ xe. Số tiền đặt cọc là bao nhiêu còn tùy thuộc vào thỏa thuận giữa hai bên và thời gian khách hàng lấy xe.

Thanh toán 80% số tiền mua xe. Trường hợp này khách hàng có thể mang xe về, hồ sơ giấy tờ công ty vẫn giữ và sẽ bàn giao lại cho người mua khi thanh toán toàn bộ số tiền

Thanh toán 100% số tiền mua xe, khách hàng mang xe và toàn bộ giấyy tờ về. Công ty sẽ tiến hành làm hợp đồng mua bán có cóng chứng cho người mua (đối với xe mang tên cá nhân) hoặc làm thủ tục xuất hóa đơn (đối với xe tên công ty) về tên khách hàng. Khách hàng cần chuẩn bị những giầy tờ:

- Chứng minh thư photo

- Hộ khẩu photo (đối với khách hàng cá nhân) hoặc đăng ký kinh doanh (đối với khách hàng công ty)

Nội dung khác