Thủ tục mua xe vay qua tài chính Lexus (1)

Tư vấn thủ tục mua xe
Sau khi xem xét kỹ tình trạng xe, giấy tờ xe và thỏa thuận được giá cả, khách hàng có thể lấy xe bằng một trong các hình thức:
Thủ tục mua xe vay qua tài chính Lexus (1)
Voir le détail
des
Sau khi xem xét kỹ tình trạng xe, giấy tờ xe và thỏa thuận được giá cả, khách hàng có thể lấy xe bằng một trong các hình thức: